Porozumienie bez przemocy

Normalnym jest fakt, iż w znacznej grupie rodzin co pewien czas zdarzają się różne zgr...

Praktyka wdzięczności

Naturalnym wydaje się to, że w pokaźnej liczbie związków częściej lub rzadziej przyt...

Szkolenie NVC

Powszechnym jest to, że w znacznej grupie małżeństw raz na jakiś czas przydarzają się r&oa...

Gra dla par

Prawidłowością wydaje się to, iż w znacznej liczbie małżeństw częściej lub rzadziej prz...

Gra planszowa dla par

Naturalnym jest stan rzeczy, że w pokaźnej grupie małżeństw co pewien czas zdarzają się pr...

Prezent rocznica ślubu

Naturalnym zdaje się być stan rzeczy, iż w pokaźnej liczbie rodzin częściej lub rzadziej pr...

Miłość w małżeństwie

Powszechnym zdaje się być fakt, że w znacznej liczbie domów od czasu do czasu maja miej...

Kryzys w małżeństwie

Prawidłowością jest fakt, iż w sporej ilości rodzin co pewien czas zdarzają się rozmaite z...